ES Revisjon tilbyr revisjons- og konsulent¬tjenester på et høyt faglig nivå innenfor våre fagområder til næringslivet i Nord-Norge.

Vi har også et uformelt nettverk innenfor advokat- og konsulentmiljøer å spille på. Dette gjør oss i stand til å bidra med løsninger på de fleste faglige spørsmål hos våre klienter.

Vår strategi er å tilby revisjons- og konsulenttjenester på et høyt faglig nivå innenfor våre fagområder til næringslivet i Nord-Norge.


ES Revisjon AS er et frittstående revisjons- og konsulentfirma med hovedvirkeområde i Hålogaland. Kundemassen er variert og spenner over en rekke bransjer. Vi har flest revisjonskunder innenfor segmentet små- og mellomstore virksomheter. Selskapet har i dag 6 ansatte, hvorav 4 er registrerte revisorer  -  de to andre har bachelor men mangler praksis.  Vi er også 4 som er autoriserte regnskapsførere.  I tillegg til å yte våre kunder tjenester innen revisjon, tilbyr vi også rådgivning innen økonomi, skatt, avgift, regnskap, selskapsomdannelse m.v. Vi har en solid oppdrags- og kundemasse i et marked med gode utviklingsmuligheter, og har kontorer sentralt i Harstad i moderne lokaler.

 


«Nærhet og tett dialog gir bedre prestasjoner»