ES.png

OM OSS

ES Revisjon AS er en videreføring av virksomhetene Revisjonsfirma Sture Hansen as (etablert i 2002) og Stene Revisjon AS (etablert i 1997), og har for tiden seks revisorer. Selskapet holder til i moderne lokaler i Hans Egedesgate 19, Harstad.

Selskapet er ikke tilsluttet noen større revisjonssammenslutning, og vi ser det som vår styrke å bestå som et selvstendig revisjonsfirma, med et nært og tett samarbeid med våre oppdragsgivere. Vårt mål er at kunden skal ha en person å forholde seg til gjennom hele revisjonsløpet.

Vi er opptatt av en tett og god dialog med våre kunder  -  både gjennom fysiske møter og utstrakt bruk av elektronisk kommunikasjon.   Nærhet og tett dialog gir bedre prestasjoner.

Strategi og målsetting
Vår strategi er å tilby revisjons- og konsulenttjenester på et høyt faglig nivå innenfor våre fagområder til næringslivet i Nord-Norge.
For å kunne betjene våre kunder på en best mulig måte, har vi et uformelt nettverk av fagpersonell innenfor advokat- og konsulentmiljøer. Dette gjør oss i stand til å bidra med løsninger på de fleste faglige spørsmål hos våre klienter.
Så lenge det ikke kommer i konflikt med revisorrollen, skal vi være faglige diskusjonspartnere og støttespillere for våre klienter. For våre klienter skal det være enkelt å komme i kontakt med oss for å oppnå dette.

Klientportefølje
Vår oppdragsportefølje omfatter en rekke bransjer, og geografisk er oppdragene spredt over hele landet. Vi er derfor fortrolig med reiseaktivitet i den grad dette er nødvendig for å betjene klientene.
Referanser kan oppgis på nærmere forespørsel.
Hva vi kan hjelpe deg med

Vår kjernevirksomhet er revisjon, herunder også utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer.

Vi utfører også følgende tjenester:

  • Rådgivning innen selskapsrett, regnskap, skatt, avgift.
  • Selskapsetablering, herunder bekreftelse på kapitalinnskudd ved stiftelse av aksjeselskap.
  • Selskapssletting, herunder også sletting av NUF og Limited-selskaper
  • Attestasjoner ifm forskjellige tilskuddsordninger.