Revisjon - en årlig helsekontroll

revisjon2.png


REVISJON
Enten du driver en liten virksomhet eller et større foretak: Revisjon er kvalitetssikring - se den som en årlig kvalitetskontroll av din virksomhet. Ditt selskap får et kvalitetsstempel, og det fremmer forretningsdriften og relasjoner.

Vi avgir en uavhengig bekreftelse gjennom vår beretning, men er også involvert i mange spennende og interessante prosesser sammen med våre kunder, som også kan bidra til utvikling for alle parter.

Revisjon gir deg
•    tillit hos kunder, leverandører, samarbeidspartnere, långivere og andre som du er avhengig av.
•    ryddighet i foretaket og økt kvalitet i regnskapsføringen.
•    kvalitetssikring av skatte- og avgiftsrapporteringen.
•    en kvalifisert ressursperson som kan utarbeide årsregnskap og ligningspapirer.
•    liten risiko for at eiere og ledelse får ubehagelige overraskelser.
•    kontroll med at selskapet følger regler som har betydning for å beholde offentlige godkjenninger.
•    enkel tilgang til en kompetent sparringspartner som kjenner virksomheten.

Revisjon gir deg troverdighet
Å ha en dyktig revisor med på laget, betyr at du kan konsentrere deg om å drive virksomheten og at du kan kjenne deg tryggere på dine avgjørelser - du får hjelp til på begrense risikoen.

Revisor hjelper deg til å få bedre kontroll med virksomheten. Feil og uheldige beslutninger vil oftere bli oppdaget og kan rettes. Revisjon setter deg bedre i stand til å unngå fallgruver og utnytte muligheter.